เพลงธรรมะ ชุด แว่วเสียงแม่

 • ชื่อชุด  แว่วเสียงแม่
 • โดย    สมภูมิ (เอก) โฆษิตสัจจามร
 • จำนวน  ๑๒ เพลง
 • ๑. แว่วเสียงแม่
  ๒. กลับตัวกลับใจ
  ๓. ให้อภัย
  ๔. สงสารนักเรียน
  ๕. รางวัลแด่แม่
  ๖. ทำใจให้ว่าง
  ๗. บ้านป่าหลังเขา
  ๘. โชคดีที่เชื่อครู
  ๙. เปลวเทียน
  ๑๐. ไหว้พระก่อนนอน
  ๑๑. รีบทำความดี
  ๑๒. โกรธกันทำไม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย