เพลง ความสุขเล็กๆ - เสถียรธรรมสถาน

 DhammathaiTeam  


เสถียรธรรมสถาน SDS Channel


ภาวนากับบทเพลง "ความสุขเล็กๆ" จากเสถียรธรรมสถาน

ฉันมีความสุขเล็กๆ ในใจฉัน ((ในใจฉัน))

ฉันมีความสุขเล็กๆ ในใจฉัน ((ในใจฉัน))

I feel little happiness in my heart

((in my heart))

I feel little happiness in my heart

((in my heart))


7,927












จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย