บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)
 DhammathaiTeam   15 พ.ค. 2562

จาก Channel : หนึ่งฤทัย บุญวงษ์


บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)
เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท
แบบที่๑ ประกอบด้วย
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำกราบพระรัตนตรัย
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธาภิถุติ , ธัมมาภิถุติ , สังฆาภิถุติ
- รตนัตตยัปปณามคาถา
- คำแผ่เมตตา
- สัพพปัตติทานคาถา


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_Yn-ypTafaQ

DT0005

DhammathaiTeam

15 พ.ค. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  3745 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย