บทสวดมนต์ จุลลไชยยปกรณ์ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

Jaja Lala
เผยแพร่เมื่อ 13 ม.ค. 2014
บทสวดมนต์ จุลลไชยยปกรณ์ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250

ติดต่อ คลังเสียงวัดไตรสิกขาทลามลตาราม 081-8719845

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ธรรมะของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
บุญกุศลทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ธรรมบรรยายนี้
ขออุทิศให้พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ขอหลวงพ่อหายป่วยในเร็ววัน
และอุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตามในสังสารวัฏ

หากผิดพลาดประการใด ขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
 10,568 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย