ธรรมะในสวน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๒๖๐) ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 Webmaster  

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม กับโครงการธรรมะในสวน

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (๒๖๐)

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ สนามตรงข้ามที่ทำการสวนลุมพินี ทางเข้าด้านถนนวิทยุ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

**********

กำหนดการ

07.00 น. พระสงฆ์พร้อมกันที่บริเวณจัดกิจกรรม “ธรรมะในสวน” ฉันภัตาหารเช้า

07.10 น. ผู้ที่มาร่วมงาน สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสวดสรภัญญะบูชาพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วนั่งสมาธิ

07.30 น. ประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและฟังบรรยายธรรม โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เรื่อง มงคลชีวิต ๓๘ ประการ มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี

08.10 น. ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

08.30 น. ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

09.00 น. เสร็จพิธี


หมายเหตุ : เวลาปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ที่มา : กลุ่มว่องวานิช 02-645-0300

2,089


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย