พระพุทธรูปประจำปีมะโรง
ปางโปรดองคุลิมาลโจร
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) นิ้วพระหัตถ์ตั้งตรง หันฝ่าพระหัตถ์ไปทางซ้าย

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย