กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

โลกปัจจุบันมีความสวยงาม เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ที่สร้างขึ้นด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและความประทับใจด้านวัตถุจึงทำให้มนุษย์เราเพลิดเพลินไปตามความเจริญของวัตถุทั้งสองประการหลักการและเหตุผลทางพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่า
“สิ่งใดๆ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา”
“สิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา”
ก่อนท่านพ่อจากไปได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆ เอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาและด้านการศึกษาของลูกหลาน ด้วยด้วยความห่วงใย พวกเราทุกคนหลวงพ่อได้พูดว่าลูกของพ่อทุกคนต้องรักกันและทุกคนจะต้องมีศีล ๕ เป็นข้อปฎิบัติประจำใจ “ถ้ารักหลวงพ่อ” ทุกคนจะต้องคิดดี พูดดี และทำดีเพื่อหลวงพ่อ ดำที่พ่อสอนนี้เป็นคุณธรรมที่จะได้มาซึ่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และเข้าสู่พระนิพาน ซึ่งคุณธรรมข้อนี้ถ้าพวกเราทุกคนได้ปฏิบัติตามจะทำให้โลกของเราอยู่กันอย่างมีความสุข มีความอบอุ่นทางใจกันทั้งครอบครัว และมีความสงบกันอย่างถาวรและอย่างยั่งยืน


DT015166  jarupun 
 DT015166 
 22 ส.ค. 2556 เวลา 09:53 น.
 

 เปิดอ่านหน้านี้  6216 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย