"โรคของใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

"โรคของใจ"

" ..โรคเกิดจากใจ "จิตใจไม่ปกติ เกิดความหวั่นไหว เกิดความโลภ ความโกรธ เกิดความเกลียด ความรัก ความชัง" เรียกว่าโรคของใจ

โรคของใจนี้แหละ "พระพุทธเจ้าสอนให้พากันรักษา ด้วยธรรมโอสถ" ปฐมพยาบาลขั้นแรกก็คือ "ปล่อยทิ้งเสีย อย่าให้เป็นอารมณ์ อย่าคิดถึงเรื่องนั้น" ทำใจให้สงบนิ่งอยู่ในที่เดียว"หากมันไม่อยู่ ก็ให้นึกเอา "พุทโธ" มาไว้เป็นอารมณ์" นี่เรียกว่า ปฐมพยาบาล .. "

เทสโกวาท
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  217 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย