ทันปัจจุบัน : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    3 ม.ค. 2559

 พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

...

ผู้ที่จะรู้ธรรม เข้าใจในธรรมปฏิบัติ
จะต้องตั้งใจให้มันทัน "ปัจจุบัน"

คือ "ในขณะเดี๋ยวนี้ เวลานี้" ทั้งนั้น
"แก่" มันก็แก่เดี๋ยวนี้เวลานี้
"เจ็บ" มันก็เจ็บเดี๋ยวนี้เวลานี้
"ตาย" มันก็ตายเดี๋ยวนี้เวลานี้
มันไม่ได้ไปตายอดีตอนาคตที่ไหน
ฉะนั้นสิ่งที่ขาดหลักปัจจุบันแล้วก็หลงหมด

ถ้าไม่ขาดหลัก "ปัจจุบัน"
"นั่งอยู่" ก็มองเห็นความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย
"ยืนอยู่" ก็มองเห็น "เดินไปมา" ที่ไหนก็มองเห็น
เมื่อเห็นในตัวในกาย วาจา จิตของตัวเอง
ก็เห็นคนอื่น "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" เหมือนกันหมด
จะมายินดีพอใจเพลิดเพลินทำไม
จะไปมัวติเตียน นินทา ว่าร้ายป้ายสี เบียดเบียนกันทำไม

...

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือสุข สงบ เยือกเย็น
สิงหาคม, ๒๕๕๖. หน้า ๔๖    DT017019

จำปาพร

3 ม.ค. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  5364 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย