"ปกครองตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    2 ธ.ค. 2557

 "ปกครองตน"

" .. แม้จะลำบากยากเย็นก็ควรฝึกอบรมใจเราให้คุ้นกับธรรม
มี "พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ" เป็นต้น ให้ใจได้รับความสงบเย็น

ถึงคราวจำเป็นจำใจมาคว้าปั๊บติดมือปั๊บทันที สุคโตเป็นที่หวังได้
ไม่เสียความหวังอันพึงใจ

จิตเมื่อฝึกอบรมให้อยู่ในขอบเขตเหตุผลแล้วย่อมไม่ดื้อดึง
ไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่า ถูกต้องชอบธรรมแล้ว จนใจยอมจำนนทุกอย่าง

จะทำอะไร จะพูดอะไร ใจยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควร
ชื่อว่าเราปกครองตนได้เป็นขั้นๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

2 ธ.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5345 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย