"ปกครองตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   2 ธ.ค. 2557

 "ปกครองตน"

" .. แม้จะลำบากยากเย็นก็ควรฝึกอบรมใจเราให้คุ้นกับธรรม
มี "พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ" เป็นต้น ให้ใจได้รับความสงบเย็น

ถึงคราวจำเป็นจำใจมาคว้าปั๊บติดมือปั๊บทันที สุคโตเป็นที่หวังได้
ไม่เสียความหวังอันพึงใจ

จิตเมื่อฝึกอบรมให้อยู่ในขอบเขตเหตุผลแล้วย่อมไม่ดื้อดึง
ไม่ฝ่าฝืนเหตุผลที่ตนเห็นว่า ถูกต้องชอบธรรมแล้ว จนใจยอมจำนนทุกอย่าง

จะทำอะไร จะพูดอะไร ใจยอมเหตุผลที่ควรหรือไม่ควร
ชื่อว่าเราปกครองตนได้เป็นขั้นๆ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

2 ธ.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  3221 

  ความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย