"มืดมาแล้วสว่างไป" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    15 มี.ค. 2567

"มืดมาแล้วสว่างไป"

" .. พวกที่มืดมาแล้วสว่างไปนั้นดี "บุคคลผู้แสวงหาประโยชน์ ต้องเป็นอย่างนั้น ต้องแสวงหาทางพ้นทุกข์ แสวงหาความดี" เกิดขึ้นมาไม่มีใครจะเป็นนักปราชญ์มาตั้งแต่เกิด "จะเป็นผู้รู้ฉลาดเฉลียวมา ตั้งแต่ต้นไม่มีทั้งนั้น"

มันต้องอาศัย "การศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรม เป็นสิบ ๆ ปี กว่าจะเป็นศาสตราจารย์" อาจารย์เขาได้ นั่นเรียกว่า "มืดมาแต่ต้นค่อยสว่างตอนปลาย อันนั้นดีมาก" ถ้าเป็นได้อย่างนั้น "บุญวาสนาบารมีมันต้องเป็นพื้นฐานของบุคคลสำหรับให้คนนำเพ็ญต่อไป" .. "

"เทสรังสีอนุสรณ์"
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)DT014902

วิริยะ12

15 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  168 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย