ชาตินี้เกิดมาต้องตายแน่ ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้

 ลูกโป่ง    18 พ.ย. 2554

ชาตินี้เกิดมาต้องตายแน่ ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้
เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายอีก ตายแล้วก็เกิดอีก
ที่สำคัญจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดอีกในชาติหน้า
เกิดในอดีตก็ตายในอดีต เกิดในอนาคตก็ตายในอนาคต
ทุกข์ก็เหมือนกัน
เกิดในอดีตก็ทุกข์ในอดีต
เกิดในอนาคตก็ทุกข์ในอนาคต

:: หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

   DT0329

ลูกโป่ง

18 พ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย