"ตนเผาตน ก็แม่นใจเผาใจ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    1 พ.ย. 2566

.
 "ตนเผาตน ก็แม่นใจเผาใจ"

" .. "พุทโธคือผู้รู้" รู้ว่าใจตนบริสุทธิ์ผุดผ่อง "ใจบริสุทธิ์ก็ศีลบริสุทธิ์" ตัวเป็นผู้ดำเนิน ศีลเป็นประธาน ผู้ใดทำบาปทำกรรม "ทำให้ใจของตนเศร้าหมอง หาโทษใส่ตน นักปราชญ์ว่า คนโง่คนยาก มันเกิดจากตน"

ตนบริสุทธิ์ คนดีอยู่ "ไปเอาความเศร้าหมองเอาความร้ายมาใส่ตน" เข้ามาเผาตน "ตนเผาตน ก็แม่นใจเผาใจ" แล้วก็แล้วกันไป "อดีตล่วงไปแล้ว มันล่วงมาแล้ว อย่าไปเอามาเป็นอารมณ์ให้ใจเศร้าหมองทำไม" อนาคตยังมาไม่ถึง อย่าไปคิดมัน ให้มันมาเจอก่อนจึงคิด

"ให้พิจารณาปัจจุบัน" .. พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่พ้นความตายแล้ว .. "รีบทำบำเพ็ญภาวนา ให้ศีล ให้สมาธิ ให้ปัญญาเกิดขึ้น" ความชั่วที่เก็บมาให้มันเผาจิต ต้องเปิดออกปัดออก "เอาแต่ความดีเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของตน ให้ใจเบิกบานใจร่าเริง" ให้ใจกว้างอย่าให้ใจแคบ .. "

"อนาลโยวาทะ"
(หลวงปู่ขาว อนาลโย)

นพ.อวย – ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์
พิมพ์เป็นธรรมทาน ๒๕๒๘    DT014902

วิริยะ12

1 พ.ย. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5400 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย