"บาป-บุญ มีอำนาจเหนือจิตใจ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    2 ต.ค. 2566

"บาป-บุญ มีอำนาจเหนือจิตใจ"

" .. คนเรานะ "เมื่อเวลาบาปมันให้ผลแล้ว มันไป อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ให้มาช่วยเหลือปัดเป่า" ความทุกข์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้ออกไป มันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่า "อานุภาพแห่งบาปบุญนี่ มันมีเหนือชีวิตจิตใจของบุคคล ผู้ใดทำ มันก็มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้นั้น ผู้ใดไม่ทำ มันก็ไม่มีอำนาจจะไปครอบงำได้"

นี่ เราต้องเข้าใจอย่างนี้ "ดังนั้นไม่ควรที่จะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใด ๆ ถ้ามันวิบัติมาแล้ว" แก้ไขไม่ตก ก็โยนให้กรรม เราต้องทำกรรมชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแต่ก่อน กรรมชั่ว นั้นมันตามมาสนองเอา" เราไม่ต้องเสียใจ

เพราะว่า "ตั้งแต่ก่อนนู้น มันไม่รู้ มันถึงได้ทำกรรมชั่ว เรารู้อย่างปัจจุบันนี้แล้ว จะไม่ทำต่อไปอีก ขออธิษฐานใจละเว้นการ เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทุกชนิด" จะไม่เบียดเบียน ใครเลย แม้ใครจะมาเบียดเบียนตน "ตนก็จะไม่ตอบ หากตอบโต้กันไป มันก็จะเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองกันไป ไม่รู้จักจบจักสิ้น"

ถ้ากรรมเวรหนหลังมี "บันดาลให้เขามาทำร้ายทำลายชีวิตก็แล้วไป เราไม่ต้องไปผูกโกรธ ผูกพยาบาทบุคคลผู้ทำลายตน ไม่เช่นนั้นเวรกรรมมัน ก็ไม่จบสักที" มันก็ตามผูกพันกันไป

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

   DT014902

วิริยะ12

2 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5317 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย