"กุศลธรรมทั้งหลาย เกิดแต่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    28 ก.ค. 2566

.
 "กุศลธรรมทั้งหลาย เกิดแต่สติ"

" .. จะพูดก็ดี จะคิดก็ดี ขอให้มีสติอยู่ประจำ "ครั้นมีสติแล้ว พูดก็ไม่พลาด ทำอยู่ก็ไม่พลาด คิดก็ไม่พลาด" ให้พากันหัดทำสติ ให้สำเหนียก ให้แม่นยำ

พระพุทธเจ้าจึงว่า "เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพเต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท" ครั้นมีสติแล้ว กุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้น ก็มีแต่ทำความดีทุกสิ่งทุกอย่าง

รู้อย่างนี้แล้ว "ให้พากันหัดทำสติ มันผิดก็ให้รู้" เราจะพูดให้ระลึกได้เสียก่อน เราจะทำด้วยกายก็ให้ระลึกได้เสียก่อน จะคิดก็ให้ระลึกได้เสียก่อน

"มันถูกเราจึงทำ มันถูกเราจึงพูด" มันคิดไม่ผิด "เป็นศีล เป็นธรรม เราจึงระลึก จึงนึก ให้ทำสติ" สำเหนียกให้แม่นยำ หัดทำสติให้ดี .. "

หลวงปู่ขาว อนาลโย DT014902

วิริยะ12

28 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5272 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย