(คำสอนหลวงพ่อ) ธรรมทายาทผู้เป็นแรงบันดาลใจ

 DMCnews    8 ก.ย. 2555

ธรรมทายาทผู้เป็นแรงบันดาลใจ
การบวช นอกจากจะเป็นทางมาแห่งบุญ
และเป็นการสืบทอดอายุพระศาสนาแล้ว
ยังเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรผู้ที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิต
ให้กับพระพุทธศาสนาอีกด้วย ถ้าหากว่ามีการบวชกันทุก ๆ วัด
หลวงปู่ หลวงตา หลวงพ่อ หลวงลุง หลวงน้าทั้งหลาย
ท่านก็จะหลับตาลาโลกนี้ไปอย่างสบายใจ
เพราะว่ามีผู้ที่จะรับภารกิจอันยิ่งใหญ่
สืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อมวลมนุษย์ชาติแล้ว
ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พุทธบุตรวัดต่าง ๆ ทั่วสังฆมณฑล
ซึ่งตอนนี้เริ่มเกิดความรู้สึกที่ดี
ที่มีเป้าหมายเบี่ยงเบนก็เริ่มหันกลับมาสู่ทิศทางที่ถูกต้อง
คือบวชอย่างมีเป้าหมายตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และพระอริยสาวกทั้งหลาย

คือ บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง

อย่างน้อยก็แสวงบุญ สร้างบารมี บำเพ็ญเนกขัมมบารมี
และบารมีอย่างอื่น ๆ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
วัดที่ค่อย ๆ ทยอยกันร้าง ก็จะค่อย ๆ ทยอยกันรุ่ง
และอีกหน่อย ทุก ๆ วัดก็จะเต็มไปด้วยพุทธบุตร
ที่บวชอย่างมีเป้าหมาย
ศาสนทายาทก็จะค่อย ๆ ทยอย ๆ มาบวช

DT012201

DMCnews

8 ก.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5174 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย