"เราสร้างของเราเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    5 ก.ค. 2566

.
 "เราสร้างของเราเอง"

" .. อย่าไปสร้างบาปอกุศล "อย่าไปก่อกรรมกรอเวรใส่ตน" ผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เรา "คุณงามความดีเราสร้างของเราเอง ตนสร้างใส่ตนเอง" ผู้อื่นบ่ได้ทำดอก

"เมื่อเราเป็นบาป ก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเอง" ความดีก็แม่น เราใส่เราเอง จึงได้เรียกกุศลกรรม อกุศลกรรม สัตว์ทั้งหลายจะ หรือจะร้ายก็ดี จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ หรือยากจนค่นแค้นก็ดี "เป็นเพราะกรรมดอก" พระพุทธเจ้าว่านั่นแหละ "สัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรม" สัตว์มีกรรมของตน เป็นเพราะกรรมดอก กรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่าง ๆ กัน

"ครั้นเป็นผู้ทำกรรมดี มันก็ได้ความสุข" ไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุข "ผู้ทำความชั่ว มันก็มีความทุกข์ มีอบายเป็นที่ไป มีนรกเป็นที่ไป กรรมเป็นผู้จำแนกไป" ให้เกิดเป็นมนุษย์ ให้เกิดเป็นคนยากจน คนค่นแค้น "มันเป็นเพราะกรรมของเขา" ที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเอง อย่างนี้ไม่มี "นั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไป" ไปเกิดในแดนคนยากคนจน เหมือนกันนั่นแหละ .. "

"อนาลโยวาท กรรมกับจิต"
หลวงปู่ขาว อนาลโย DT014902

วิริยะ12

5 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย