"เพราะกรรมเวรแต่หนหลัง" (หลวงปู่หรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    18 มิ.ย. 2565

.
 "เพราะกรรมเวรแต่หนหลัง"

" .. บุคคลบางคนที่มีเวรตามสนอง มีแต่ความวิบัติ ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หน่อย ความวิบัติมาถึงแล้ว อย่างนี้แหละ "ทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลัง" นั่นแหละ มันตามมาสนองเอา

บางคนดูดี ๆ ทำมาหากินตาม ปกติธรรมดา "บางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้า" ฝ่ายหนึ่งก็เกิดพยาบาท วางแผนฆ่าให้ตายลงไป หมู่นี้นะ "มันล้วนเป็นเวรกันนั่นแหละ" ตามมาสนองเอา

"คนเราไม่ใช่ว่าจะไป ฆ่ากันได้ง่าย ๆ ถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาล" คนเรานี้มันก็มี บุญกุศลติดตามมารักษา บุญกุศลมาแต่ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้ "บุญกุศลที่เราทำมาแต่ชาติก่อนนู้น" เมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆ มีให้แล้ว ยังรักษาไม่ให้ตายก่อน "รักษาชีวิตนี้ให้ยืนยาวนานมา ตามกำลังของบุญที่บุคคลกระทำไว้"

ผูใดได้ทำกุศลไว้น้อย มันให้ผลมา "เมื่อหมดเวลาของมันแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ก็ต้องตาย" ผู้ใดได้สั่งสมบุญมาแต่ชาติ ก่อนไว้มากอย่างนี้ "บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี้ ให้มีอายุยืนยาวนานไป" ตลอดจนถึงอายุขัยของยุคหนึ่ง ๆ .. "

"ทวนกระแสจิต"
หลวงปู่หรียญ วรลาโภ
 
   DT014902

วิริยะ12

18 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย