"รากเหง้าของความเป็นมนุษย์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ)

 วิริยะ12    3 มิ.ย. 2565

.
 "รากเหง้าของความเป็นมนุษย์"

" .. ทาน - ศีล - ภาวนา เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย

- "ทาน" เป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

- "ศีล" เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส

- "ภาวนา" อบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง ผู้เป็นหัวหน้างาน หรือ มีภารกิจมาก ควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่ง "เพราะการภาวนาช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจ" ทุกประเภทที่เป็นภาระหนัก "หากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับความสุข" แม้จะมีสมบัติก่ายกอง .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ DT014902

วิริยะ12

3 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4853 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย