"โรคกรรมเก่า" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "โรคกรรมเก่า"

" .. "หลวงปู่ลี กุสลธโร" กล่าวจบลง แล้วองค์ท่านก็เอามือลูบที่แขน กล่าวขึ้นว่า "โรคกรรมไม่หายหรอก" ผู้เขียนใช้ผ้าขาวผืนน้อยลูบไล้ที่ขาขององค์ท่านซึ่งมีไขมันออกตามรูขุมขนที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเนื้อ

จึงกราบเรียนถามท่านว่า "โรคไขมัน โรคคันตามผิวหนังของหลวงปู่นี้ เกี่ยวกับกรรมอะไร"

ท่านตอบว่า "มันเกี่ยวกับกรรมนั่นแหละ" มันถึงเป็นอย่างนี้ "ฉันหยังกะคือเก่า บ่เห็นลืนอีหยัง .. ฉันยาอะไรก็เหมือนเดิม ไม่เห็นอาการดีขึ้นกว่าเดิมซักที".. "เลยบ่อยากฉันยาเด้" ฉันแล้วกะบีบเฮาซือๆ .. เราจึงไม่อยากฉันยา ฉันยาแล้วก็บีบร่างกายของเราให้หนักไปเท่านั้น สมัยอยู่ถ้ำพระนาฮี "เราเคยถูกแมงมุมกัดที่ศีรษะ พิษจึงเรื้อรังมาถึงทุกวันนี้"

เหตุที่องค์ท่านมีอาการคันตามร่างกาย พระที่ใกล้ชิดองค์ท่านเล่าให้ฟังว่า ..

องค์ท่านเคยปรารภถึงอดีตชาติว่า "ด้วยความคึกคะนองเพียงแค่นึกสนุก โดยรู้เท่าไม่ถึงการ องค์ท่านเคยนำตำแย (หมามุ่ย) ไปใส่ในครกตำข้าวของชาวบ้าน" ทำให้ชาวบ้านที่นำข้าวไปกินเกิดอาการคันคะเยอทรมานไปทั่วร่าง "ผลแห่งเศษกรรมอันนั้น จึงย้อนมาให้ท่านชดใช้ในปัจฉิมชาตินี้" กรรมนี้เมื่อทำแล้ว ต้องชดใช้ไม่เว้นแม้แต่พระอรหันต์ "นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ" ไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรม เป็นเช่นนั้นจริง ๆ .. "

"ธรรมลี เศรษฐีธรรม"
(หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 

5,512จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย