"ภาวนาคือความสงบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    13 มี.ค. 2565

.
 "ภาวนาคือความสงบ"

" .. การสำรวมใจให้สงบคือการอบรมภาวนาดี ๆ นั่นเอง "อย่าไปคิดมาก" คือคิดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรืออยากให้เห็นโน่นเห็นนี่นั่น ยังไม่ถูกหลักภาวนา "ภาวนาคือหมายถึงความสงบนั่นเอง" เบื้องต้นต้องเอาตรงนั้นเสียก่อน "ถ้าหากใจยังไม่ทันสงบก็ยังไม่เป็นภาวนา" จะภาวนาอะไรก็ตาม

ฉะนั้นเมื่อเราต้องการให้เกิดความสงบ "เราจงเอาใจของเราไปเพ่งอยู่ในสิ่งเดียว" ให้อยู่ในจุดเดียวเสียก่อน เช่น "เราจะเพ่งลมหายใจเข้าออกก็ตาม หรือเราจะเพ่งพุทโธหรือนึกพุทโธอยู่ในที่เดียว" แล้วเอาสติควบคุมอยู่ในเรื่องนั้น .. "

"สนทนาธรรม" สิงคโปร์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๐ DT014902

วิริยะ12

13 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย