"ใจนี้เหมือนกับน้ำ" (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)

 วิริยะ12  

.
 "ใจนี้เหมือนกับน้ำ"

" .. "ใจนี้สามารถปรุงแต่งไปน้อมไปในทางที่ดีก็เป็นใจที่ดี" ถ้าปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ไม่ดีมาประกอบก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี

"เหมือนกับน้ำที่ใสบริสุทธิ์เอาดินที่ไม่สะอาดมาใส่ก็จะกลายเป็นน้ำที่สกปรก" จะเอาสิ่งที่สะอาดมาใส่ เอาน้ำตาลมาใส่ ก็จะกลายเป็นน้ำหวาน "เอาสิ่งที่เปรี้ยวมาใส่ก็จะกลายเป็นน้ำเปรี้ยว" เหล่านี้เป็นต้น

เพราะฉะนั้น "บัดนี้เราทั้งหลายควรจะปรุงแต่งจิตใจให้มีคุณค่ามีราคา" ให้ได้นิยมชมชอบในสิ่งที่เราทั้งหลายต้องการและทุกคนต้องการ "ใจจะมีค่ามีราคาก็ต้องใจมีคุณธรรม" .. "

"พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)" 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk-main-page.htm
   

5,440


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย