"ประเภทปัญญาวิมุต" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    22 เม.ย. 2564

.
 "ประเภทปัญญาวิมุต"

" .. "บางคนทำสมาธิยาก" เพราะอะไร เพราะจริตแปลกเขา "แต่ก็เป็นสมาธิ แต่ก็ไม่หนักแน่น" ไม่ได้รับความสบายเพราะสมาธิ "แต่จะได้รับความสบายเพราะปัญญา" เพราะปัญญาความคิด เห็นความจริงของมันแล้วก็แก้ปัญหาถูกต้อง "เป็นประเภทปัญญาวิมุตไม่ใช่เจโตวิมุต"

มันจะมีความสบายทุกอย่างที่จะได้เกิดขึ้นเป็นหนทางของเรา เพราะปัญญาสมาธิมันน้อย "คล้าย ๆ กับว่าไม่ต้องนั่งสมาธิ" พิจารณา "อันนั้นเป็นอะไรหนอ" แล้วแก้ปัญหาอันนั้นได้ทันที "เลยสบายไป เลยสงบ" ลักษณะผู้มีปัญญาต้องเป็นอย่างนั้น .. "

"การทำจิตให้สงบ"
หลวงพ่อชา สุภัทโท
 
DT014902

วิริยะ12

22 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5186 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย