"ไม่สนใจดูความชั่ว-ดีของตัวเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    2 ธ.ค. 2563

.
 "ไม่สนใจดูความชั่ว-ดีของตัวเอง"

" .. "ส่วนมากคนไปวัด มักจะไปดูและจับผิดพระ" ไปคอยให้คะแนนพระและคอยตัดคะแนนพระด้วยวิธีการติพระ ชมพระว่าวัดนั้นเป็นอย่างนั้น องค์นั้นเป็นอย่างนั้น "แต่ไม่สนใจคอยสอดส่องดูตัวเองว่าดีหรือชั่วประการใดบ้าง" ไม่คอยติตัวเอง นอกจากหาเรื่องป่า ๆ เถื่อน ๆ มาชมตัวเองให้เขาว่าดีและนับถือกันไปลม ๆ แล้ง ๆ

คนเรา "ถ้ามีการสังเกตสอดส่องความประพฤติชั่ว-ดีของตัวบ้าง ย่อมมีที่ดัดแปลงแก้ไขให้เป็นคนดี" เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นได้อย่างน่าชมและสนิทใจ .. "

"อนาลโย ผู้ไม่มีความอาลัย"
หลวงปู่ขาว อนาลโย

วัดถํ้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู DT014902

วิริยะ12

2 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4690 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย