"ปฏิบัติแล้วจะหายสงสัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    11 ก.พ. 2563

 "ปฏิบัติแล้วจะหายสงสัย"

" .. "ความสุข ความทุกข์อันแท้จริงอยู่ที่ใจ" อย่าพากันตะครุบเงาของกิเลสด้วยการเรียนเป็นความจำมาถกเถียงกันเปล่า ๆ ศาสนาพระพุทธเจ้ามิใช่ศาสนาน้ำลาย "จงปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรมจะหายสงสัย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   DT014902

วิริยะ12

11 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย