"ปฏิบัติแล้วจะหายสงสัย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   11 ก.พ. 2563

 "ปฏิบัติแล้วจะหายสงสัย"

" .. "ความสุข ความทุกข์อันแท้จริงอยู่ที่ใจ" อย่าพากันตะครุบเงาของกิเลสด้วยการเรียนเป็นความจำมาถกเถียงกันเปล่า ๆ ศาสนาพระพุทธเจ้ามิใช่ศาสนาน้ำลาย "จงปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรมจะหายสงสัย" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

11 ก.พ. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  4125 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย