"เมื่อจิตวางอารมณ์" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    5 ส.ค. 2562

 .
"เมื่อจิตวางอารมณ์"

" .. "เมื่อจิตมันวางจากอารมณ์ภายนอกได้แล้ว ความสุขทางจิต คือปีติก็ย่อมเกิดขึ้น" ท่านจึงให้ชื่อว่า "นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขัง" สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

"ความสงบในที่นี้" หมายถึง "ใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอก" แม้สิ่งใดจะผ่านเข้ามาเป็นรูป ผ่านเข้ามาทางตา เสียงผ่านเข้ามาทางหู กลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูก รสผ่านเข้ามาทางลิ้นอย่างนี้เป็นต้น "ใจไม่นึก ใจไม่ถือ ใจวางเสีย" นั้นแหละ "เรียกว่าได้รับความสุขกายสบายใจ" เมื่อใจสบายแล้วกายก็พลอยสบายไปด้วย .. "

"ทรัพย์ภายใน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

5 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5332 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย