"ได้เพียงเปลือกไม้เท่านั้น" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    11 ธ.ค. 2565

.
 "ได้เพียงเปลือกไม้เท่านั้น"

" .. ถ้าหากได้ฟังธรรมแล้ว แต่ไม่นำมาปฏิบัติ "ก็เปรียบเสมือนว่า ได้เพียงเปลือกไม้เท่านั้น" ยังไม่ได้ลิ้มรสผลของมันว่าเปรี้ยวหรือหวานอย่างไร "การฟังธรรมโดยไม่นำมาปฏิบัติ ก็เหมือนกับการ ได้จับหรือถือผลไม้เท่านั้น" ยังไม่ได้กิน ไม่ได้ลิ้มรส มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

เพราะได้แต่ถือเอาไว้ "แต่ไม่รู้จักรสชาติ หรือ ความเอร็ดอร่อยของมัน จะรู้ได้จริงก็ต่อเมื่อได้ลองรับประทานผลไม้นั้นด้วยตนเอง" ซึ่งเมื่อรู้รสด้วยตนเองแล้ว "ก็เป็นพยานในตัวเองได้" ถ้ายังไม่รู้เองเห็นเองอย่างนี้ ก็เท่ากับมีแต่พยานภายนอก คือคนที่เขาให้ผลไม้ แล้วก็ไปเชื่อตามที่เขาว่า ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อของตนเอง .. "

"เหนือเวทนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

11 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5201 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย