"ธรรมะอยู่ตรงไหน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    30 พ.ค. 2562


 "ธรรมะอยู่ตรงไหน"

" .. เมื่ออยากรู้ธรรมะจะไปดูที่ไหนได้ "ดูอยู่ที่กายของเรานี้แหละ ดูอยู่ที่ใจของเรานี้แหละ" ไปดูในตู้ไม่พบ ไม่เห็น จะรู้ธรรมะอย่างแท้จริง ต้องดูในกายของเรา นี้เรียกว่า "รูปธรรม" รู้เข้าไปอีกชนิดหนึ่งไม่มีรูป มีปรากฏอยู่คือ "นามธรรม" มีสองอย่างเท่านั้น

"รูปธรรมมองเห็นด้วยตาของเราที่นั่งอยู่นี่" แต่นามธรรมมองไม่เห็น "นามธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะมองดูด้วย ตาเนื้อได้ ต้องมองดูด้วยตาใน คือตาใจ" มองดูในใจถึงจะเห็นนามธรรม "คนจะบรรลุธรรมะ จะได้เห็นธรรมะต้องรู้จักว่า ธรรมะอยู่ตรงไหนเสียก่อน"

อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนนี้ ท่านให้มาดูที่ตัวธรรมะ "แต่เราเข้าใจว่าตัวธรรมะอยู่ที่หนังสือจึงไม่เจอ" ถ้าดูหนังสือ "ก็ต้องน้อมเข้ามาในนี้อีกจึงจะรู้จักธรรมะ" อย่างนี้ให้เข้าใจว่า "ธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ อยู่ที่กาย อยู่ที่ใจนี้ ให้เอาใจนี้พิจารณากาย" นี้เป็นหลักการพิจารณา. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/The_Four_Noble_Truths.php   DT014902

วิริยะ12

30 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5336 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย