"มรดกธรรมคำสอน 4" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    24 มี.ค. 2562

 "มรดกธรรมคำสอน 4"

" .. สมุทัยคืออาลัยรัก
เพลินยิ่งนักภพใหม่ไม่หน่ายหนี
ว่าอย่างต่ำกามคุณห้าเป็นราคี
อย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน .. "

" .. โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมาก ส่งวิบากไปตกนรกแสนสาหัส
หมั่นดูโทษตนไว้ ไม่ให้เลย เว้นเสียซึ่งโทษนั้น คงได้เชยชมสุขพ้นทุกข์ภัย .. "

" .. อันนี้ชื่อว่าขันธะวิมุตติสะมังคีธรรมะประจำอยู่กับที ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมา
สภาวะธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้นและไม่มีเรื่องจะแวะเวียน
สิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้ ผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิด .. "

" .. เมื่อเห็นโทษตนชัดรีบตัดทิ้ง
ทำอ้อยอิ่งคิดมากจากไม่ได้
เรื่องอยากดีไม่หยุดคือสมุทัย
เป็นโทษกลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง .."

" .. ดีแลไม่ดีเป็นพิษกับจิตนัก
เหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลง
กำเริบโรคด้วยพิษผิดสำแดง
ธรรมไม่แจ้ง เพราะอยากดีนี้เป็นเดิม .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต    DT014902

วิริยะ12

24 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย