"ทาน การสงเคราะห์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    28 พ.ย. 2561

 "ทาน การสงเคราะห์"

" .. "หากไม่มีทานแล้ว โลกนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะ" ไม่ว่ากว้างว่าแคบ แม้ที่สุดในครอบครัวเดียวกันก็แตกกันด้วยความตระหนี่ทำลาย "แต่เมื่อมีการสงเคราะห์สงหานี้ มีมากมีน้อยมนุษย์เราอยู่ด้วยกันได้"

นับตั้งแต่ครอบครัวลงไปจนกระทั่งถึงเพื่อนฝูง ตั้งแต่กว้างจนกระทั่งถึงแคบ "สังคมต่าง ๆ มีการสงเคราะห์การให้กันทั่วดินแดน"

"เฉพาะอย่างยิ่งเช่นเมืองไทยเรานี่ ทั่วประเทศไทยมีอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เคยขาด" ไม่ว่าจะครัวเรือนใด บ้านนอกในเมือง มีการให้การสงเคราะห์กันทั้งนั้น ๆ

เพราะฉะนั้น "โลกจึงอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสนิทสนม เพราะอำนาจแห่งการให้ทาน" นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

   DT014902

วิริยะ12

28 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย