"๕๔ ชอบไม่ชอบก็ให้ละวาง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    22 มิ.ย. 2561


 "๕๔ ชอบไม่ชอบก็ให้ละวาง"

" .. ให้ญาติโยมทุกคน "ตั้งสติ คือความระลึกได้" ระลึกดูสิว่า อารมณ์ที่มาเข้ามาทางตา ทางหูนั้น เป็นอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ "ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ เราก็วางมันเสีย"

ส่วนใด "ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ดีที่ใจของเราชอบ ท่านก็บอกให้เราละ เราวาง" มีความพากเพียร "กระทำจิตใจของเราให้เป็นสมาธิ คือแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 DT014902

วิริยะ12

22 มิ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4890 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย