"เรื่องราคะตัณหาหนักมากนะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    30 ธ.ค. 2563

.
 "เรื่องราคะตัณหาหนักมากนะ"

" .. นี่ละท่านสอนวิธีการชำระจิตใจของเรา "ที่หนักมากที่สุดก็คือ พิจารณาเรื่องร่างกาย เรื่องราคะตัณหาหนักมากนะ" เราพูดจริง ๆ นี้ภาษาธรรม พูดอย่างตรงไปตรงมา "เรื่องการรบกับกิเลสไม่มีตัวใดที่จะรบยาก ฉลาดแหลมคมมากยิ่งกว่ากามตัณหา ราคะตัณหา"

เกี่ยวกับเรื่องร่างกาย ทีนี้เวลาพิจารณานี้เข้าไป "เรื่องเหล่านี้จะค่อยจางไป ๆ พิจารณาร่างกายก็คล่องแคล่วว่องไว" ทุกสิ่งทุกอย่างคล่องแคล่วไปหมดเลย "จนหาความสวยความงามที่จะให้เกิดความกำหนัดยินดีไม่ได้" จากนั้นมันก็ปล่อยกัน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3587&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

30 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5381 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย