"มีสติ ไม่ลืมพระพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 วิริยะ12   15 มี.ค. 2561

 "มีสติ ไม่ลืมพระพุทโธ"

" .. "การมีสติ ไม่ลืมพระพุทโธ เป็นความมีสติที่สำคัญมาก" สำคัญจริง แต่เพราะส่วนมากไม่คิดให้ดี ไม่คิดให้รอบคอบ จึงไม่อาจเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามความจริงว่า "เมื่อไม่มีความรู้ถูก รู้ผิด รู้ดี รู้ชั่ว ความไม่เห็นค่าสูงส่ง ของคำพระพุทโธ ก็จะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากขาดสติ" เพราะไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว ที่จะเกิดในจิตใจในความคิดของตนที่ไม่มีสตินึกถึงพระพุทโธ

"พร้อมกับมีความสำนึกจริงใจว่า ใจของเราอยู่กับพระพุทโธ คืออยู่กับพระพุทธองค์แทบเบื้องพระพุทธบาท" เราไม่เพียงแต่ท่องพระพุทโธ พระพุทโธ เหมือนแบบนกการ้อง

"ใจเราอยู่กับพระพุทโธ" พร้อมกับที่ใจเรานึกถึงพระพุทโธ พระพุทโธ เช่นนี้แล้วไม่มีที่สติจะหลุดพ้นไปจากใจได้ ไม่มีที่เราจะเป็นคนไม่ดี ที่คิดผิด พูดผิด ทำผิดได้ต่าง ๆ นานา อันล้วนจะนำมาแต่ความเสื่อมเสียมากมายหลายประการ .."

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 



DT014902

วิริยะ12

15 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4124 

  ความคิดเห็น


Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(..//config.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108 Warning: include(): Failed opening '..//config.inc.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/widget1.php on line 108

• "จงเห็นความสำคัญของสติ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "หลักใจต้องสร้างด้วยธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• "กว้างศอก ยาววา หนาคืบ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• "มันเป็นของกลาง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย