"มีสติ ไม่ลืมพระพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    15 มี.ค. 2561

 "มีสติ ไม่ลืมพระพุทโธ"

" .. "การมีสติ ไม่ลืมพระพุทโธ เป็นความมีสติที่สำคัญมาก" สำคัญจริง แต่เพราะส่วนมากไม่คิดให้ดี ไม่คิดให้รอบคอบ จึงไม่อาจเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามความจริงว่า "เมื่อไม่มีความรู้ถูก รู้ผิด รู้ดี รู้ชั่ว ความไม่เห็นค่าสูงส่ง ของคำพระพุทโธ ก็จะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากขาดสติ" เพราะไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว ที่จะเกิดในจิตใจในความคิดของตนที่ไม่มีสตินึกถึงพระพุทโธ

"พร้อมกับมีความสำนึกจริงใจว่า ใจของเราอยู่กับพระพุทโธ คืออยู่กับพระพุทธองค์แทบเบื้องพระพุทธบาท" เราไม่เพียงแต่ท่องพระพุทโธ พระพุทโธ เหมือนแบบนกการ้อง

"ใจเราอยู่กับพระพุทโธ" พร้อมกับที่ใจเรานึกถึงพระพุทโธ พระพุทโธ เช่นนี้แล้วไม่มีที่สติจะหลุดพ้นไปจากใจได้ ไม่มีที่เราจะเป็นคนไม่ดี ที่คิดผิด พูดผิด ทำผิดได้ต่าง ๆ นานา อันล้วนจะนำมาแต่ความเสื่อมเสียมากมายหลายประการ .."

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

15 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5109 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย