"มันเป็นอย่างนั้นเอง" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12  

 .
"มันเป็นอย่างนั้นเอง"

" .. "ศีลเป็นเครื่องระงับสงบกายวาจา" กายวาจาสงบ จิตก็สงบ "เมื่อจิตสงบ ก็ตั้งมั่นเกิดเป็นสมาธิ" จิตมีอำนาจ มีกำลัง "เมื่อจิตตั้งมั่นแท้แล้ว อยากรู้อะไรก็รู้ได้ เกิดปัญญาเห็นแจ้ง"

"เมื่อมีปัญญาแล้วก็ไม่หลงอะไรอีกต่อไป" ไม่ทำอะไรผิด มีสติ รู้เท่าทัน อะไรถูก อะไรผิด เมื่อไม่ทำอะไรผิด ความทุกข์ก็ไม่มี "มีปัญญารู้ตามความเป็นจริง ความเศร้าโศกเสียใจอะไรก็ไม่มี" เพราะรู้แล้วว่า "มันเป็นอย่างนั้นเอง"

"ความพลัดพรากจากของรัก ความไม่ได้สิ่งที่อยากได้ ความไม่ได้สิ่งที่อยากเป็น เหล่านี้เป็นของธรรมดา" ไม่ใช่เรื่องสำหรับเศร้าโศกเสียใจ มีปัญญาเห็นจริงอย่างนี้แล้ว คิดอะไรก็ดี ทำอะไรก็ดี พูดอะไรก็ดี ดีทั้งนั้น

"ท่านทั้งหลายควรศึกษาเรื่องเหล่านี้" ไปพร้อม ๆ กับศึกษาวิชาแล้วกาลภายหน้าก็จะแจ่มใส เอาเท่านี้ละนะ .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 

5,431


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย