พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ

"พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ เป็นศิษย์ ของพระอาจารย์เสาร์ และพระอาจารย์มั่น ที่วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และมีพระสหธรรมิกร่วมรุ่นกะท่าน เช่น พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร..."


ประวัติ : พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ - วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

นามเดิม : อ่อน กาญวิบูลย์

บิดา : เมืองกลาง กาญวิบูลย์ , มารดา บุญมา กาญวิบูลย์

เกิด : ที่บ้านดอนเงิน ต. แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

วันเกิด : วันอังคาร เดือน ๗ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๔๕

การบรรพชาและอุปสมบท :
เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดเกาะเกตุ บ้านเมืองเก่า อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ครั้นอายุครบบวช ก็ได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ณ วัดปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกา ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมีพระอาจารย์จันทา เจ้าคณะอำเภอ กุมภวาปี เป็นพระอุปัชฌาย์

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ:
ใน พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้เดินธุดงค์ไปจนถึงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และได้เข้าศึกษา ปฏิบัติกัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สุวรรณ เป็นเบื้องต้น

พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ ของพระอาจารย์เสาร์ และพระอาจารย์มั่น ที่วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ณ ที่นี้ ได้พบกับพระอาจารย์ฝั้น เป็นครั้งแรก

การขอญัตติ:
เมื่อเดือน ๓ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีชวด ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้ญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าคุณ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธโล) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูสังฆวุฒิกร เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูอดิศัยฯ (อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นพระกรรมวาจารย์)

มรณภาพ:
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ จำพรรษาอยู่ที่ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จนกระทั่งมรณภาพ
   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย