สมัครปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษวันอาสาฬหบูชา ศูนย์พัฒนจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

 ooh3939   18 ก.ค. 2556

สมัครปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษวันอาสาฬหบูชา ศูนย์พัฒนจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง
โทร 02 921 2128 โทรสาร 02 921 2128 ; 087 883 2544
www.watphailuang.com ส่งข้อความที่ : vipassana-sati@hotmail.com
dhamma-jarik@hotmail.com

กำหนดการวันเปิดการอบรมวันศุกร์ ๑๙ ก.ค. ๕๖
๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน/เข้าที่พัก
๑๗.๐๐ น. ปฐมนิเทศการปฏิบัติ
สวดมนต์เย็น
๑๘.๓๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน
ให้โอวาท โดยเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง
สาธิตการปฏิบัติ
นำปฏิบัติ

กำหนดการประจำวันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๕๖
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
โยคีทุกคนทำความเพียร
ในห้องปฏิบัติธรรม
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์เช้า
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐–๑๐.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อน
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น. ทบทวนกรรมฐาน
๑๔.๐๐–๑๗.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๗.๓๐–๑๘.๐๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น. สวดมนต์เย็น
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๐.๓๐ น. พระธรรมเทศนา
๒๐.๓๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ก.ค. ๕๖
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
โยคีทุกคนทำความเพียร
ในห้องปฏิบัติธรรม
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์เช้า
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐–๑๐.๓๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อน
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ส่งอารมณ์
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๖.๐๐–๑๖.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น. สวดมนต์เย็น
๑๙.๑๕ น. โยคีพร้อมกันที่ห้องปฏิบัติธรรม
๑๙.๓๐–๒๐.๓๐ น. พระธรรมเทศนา
๒๐.๓๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค. ๕๖
วันอาสาฬหบูชา
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
โยคีทุกคนทำความเพียร
ในห้องปฏิบัติธรรม
๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์เช้า
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐–๑๐.๓๐ น. ทำบุญวันพระ (อาสาฬหบูชา)
ร่วมสวดมนต์เช้า กับพุทธศาสนิกชน
ณ ศาลาการเปรียญ
๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักผ่อน
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ส่งอารมณ์
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ณ.ห้องปฏิบัติธรรม
๑๖.๐๐–๑๖.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๐๐–๑๘.๐๐ น. สวดมนต์เย็น
โยคีร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
๒๐.๓๐–๒๒.๐๐ น. เดินจงกรม-นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. เจริญสติจนกระทั่งหลับไป

กำหนดการประจำวันอังคารที่ ๒๓ ก.ค. ๕๖
ภาคเช้าปิดการอบรม
วันเข้าพรรษา
๐๔.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน สรีระกิจ
โยคีทุกคนทำความเพียร
ในห้องปฏิบัติธรรม
๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์เช้า
ไขปัญหาธรรมและให้โอวาท
ลากรรมฐาน
สมาทานศีล ๕
๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๐๐–๑๐.๓๐ น. ทำบุญวันเข้าพรรษา
ร่วมสวดมนต์เช้า กับพุทธศาสนิกชน
ณ ศาลาการเปรียญ
รับประทานอาหารกลางวัน

ที่มา : สมัครปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษวันอาสาฬหบูชา ศูนย์พัฒนจิตและปัญญาวัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

DT010849

ooh3939

18 ก.ค. 2556

- โครงการนี้จัดขึ้นเป็นธรรมทาน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


 เปิดอ่านหน้านี้  5220 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย