สำนักปฏิบัติธรรม ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 สหพัฒน์  

สำนักปฏิบัติธรรม ปราสาทสด๊กก๊อกธม จัดงานปฏิบัติธรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 58 -1 ม.ค. 59


• นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น (กันทคลกชาดก)

• เหตุใดจึงห้ามฆ่า

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• การสำนึกในความทุกข์...

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย