ขอเชิญผู้สนใจอบรมธรรมะ หลักสูตรระยะสั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 metta54   25 พ.ค. 2554

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมธรรมะ ศึกษาพระอภิธรรม หากท่านต้องการเรียนรู้เรื่องจิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต รู้และเข้าใจในการทำสมาธิ การทำฌาน การทำอภิญญา รวมถึงการเจริญวิปัสสนา เพื่อลดละกิเลส เข้าถึงมรรค ผล นิพพาน ทางมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม เปิดอบรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จบแล้วมีวุฒิบัตร โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ ๑ เดือน เปิดอบรมทุกเดือน รุ่นแรกเปิดอบรมวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจากนี้จัดให้มีหลักสูตร ๖ เดือน ๑ ปี และ ๗ ๑/๒ ปี
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิวัดศรีสุดาราม (ศาลาริมน้ำ) โทร.๐๒-๘๘๖-๐๐๘๗ และ ๐๘๑-๓๐๔-๑๖๘๒
เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรม : รถประจำทางที่ผ่านสี่แยกบางขุนนนท์ สาย ๔๐, ๔๒, ๕๖, ๖๘, ๘๐, ๑๐๗, ๑๗๕, ปอ.๘๐, ๑๐๙, ๑๖๕, ๑๗๑, ๕๐๙, ๕๕๒, ปอพ.๑๐
รถผ่านหน้าวัดศรีสุดาราม (บางขุนนนท์ ๖) สาย ๕๗, ปอ.๗๙
รถสองแถว รถไฟ-สวนผัก รถไฟ-วัดประดู่ รถไฟ-วัดช่างเหล็ก รถไฟ-บางพรหม รถไฟ-ชัยพฤกษ์ รถไฟ-วัดมะพร้าวเตี้ย รถไฟ-เทพสิรินทร์ รถไฟ-วัดจำปา รถไฟ-วัดศรีประวัติ แม็คโคร-วัดทอง สวนผัก-กรุงธน
   

DT011091

metta54

25 พ.ค. 2554

ต้องบอกเขาให้ชัดเจนเสียด้วยเจ้าค่ะ
ว่าอภิธรรมที่วัดศรีสุดาราม นี้เรียนนั้นไม่ใช่อภิธรรมตามพระไตรปิฎก
แต่เป็นอภิธรรมมัตถสังคหะ 9 ปริเฉท
มาใช้ชื่อให้พ้องกับอภิธรรมในพระไตรปิฎกเท่านั้น
แต่งโดยพระชาวศรีลังกาประมาณ พศ.900


และต้องบอกด้วยว่าเรียนแล้วไม่ได้ความรู้ทางอภิธรรมทางพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎกเลย
คนไปเรียนจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าเจ้าค่ะ.


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• เอนไซม์สมุนไพรบ้วนปาก

• กินเจปีนี้ ภูมิแพ้ต้องดีขึ้น

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย