งานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และ คุณาจาร์ยรำลึก ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ๙ วัน ๙ คืน ( ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๕ มกราคม ๒๕๕๕

 importshoppings   16 ธ.ค. 2554

งานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
และคุณาจาร์ยรำลึก ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
๙ วัน ๙ คืน ( ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๕ มกราคม ๒๕๕๕
ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=3&art=393962


DT011154

importshoppings

16 ธ.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5762 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย