กรรมเก่า - กรรมใหม่

::: กรรมเก่า - กรรมใหม่ :::


สื่อ ดื้อจริงจริง - พระอาจารย์ครับ อันว่ากรรมเก่ากรรมใหม่คืออะไรแตกต่างกันอย่างไร
และ เกี่ยวข้องกันไหม


พระไพศาล วิสาโล - กรรมเก่าคือการกระทำในอดีต
ซึ่งอาจหมายถึงในชาตินี้ก็ได้ เมื่อทำไปแล้ว แก้ไขไม่ได้
ส่วนกรรมใหม่นั้นคือกรรมที่กระทำในปัจจุบัน
ซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะเลือกได้ว่า จะทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว

กรรมเก่านั้นสามารถส่งผลเป็นวิบากที่อาจมีอิทธิพลต่อกรรมใหม่ได้
เช่น กินเหล้าจนสุขภาพเสื่อมโทรมหรือขับรถประมาทจนร่างกายพิการ
จึงทำให้ทำงานการได้ลำบากหรือปฏิบัติธรรม (อันเป็นกรรมใหม่) ได้ไม่สะดวก   

ที่มา : fb พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

5,017

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย