โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา

 ืnufai  

ขอเชิญผู้ที่มีใจรักการปฏิบัติธรรมทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้าพรรษา
ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2556

โดย พระอาจารย์นิพนธ์ จรณฺธัมโม , พระอาจารย์เอกชัย อตตฺถโม
พระอาจารย์อภิวัฒน์ อภินันโท พระอาจารย์สุเทพ เตชฺธัมโม

สนใจติดต่อสอบถาม
วัดดงตาล : โทร. 081-7634429 , 081 -7724434

กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่เป็นร่างทรง มีสุขภาพจิตปกติ ไม่ป่วยเป็นโรคประสาท หรือโรคทางจิตทุกประเภท สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย เกรงใจ และให้เกียรติผู้อื่น รักษาศีล 5 หรืออาชีวัฏฐะมะกะศีลเป็นอย่างน้อย
- งดติดต่อการสื่อสารทุกชนิด และงดพูดคุยกันเอง หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้่าที่ หรือพระวิทยากร

สิ่งที่ต้องเตรียมในการปฏิบัติธรรม
- เสื้อ และ กางเกง ( เตรียมมาให้ครบ ไม่มีการซักผ้า ) และของใช้ส่วนตัว
- เสื้อ ต้องเป็นสีขาวล้วนเท่านั้น ห้ามมีลวดลายหรือสีปะปน ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขนหรือรัดรูปหรือเอวลอย
- กางเกง ต้องเป็นกางเกงขายาวสีขาว เท่านั้น! ห้ามกางเกงยีนต์ หรือรัดรูป
- เสื้อกันหนาว และ ยาประจำตัว ( ถ้ามี)
ควรเตรียมของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้าให้พอใช้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ และอื่น ๆ ระหว่างการอบรมปฏิบัติธรรมให้เรียบร้อย สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา ยาประจําตัวที่จําเป็น ควรมีเสื้อผ้าหนาๆ มาด้วย

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกิดความสงบและความสุขที่แท้จริงแห่งจิต
-ให้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการงาน
-เพื่อให้รู้จักธรรมะทั่วๆไป ในการดำเนินชีวิต
-ยอมรับกฎของธรรมชาติ และการกระทำ
-เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
-เพื่อให้เกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณฯ
แนวการอบรม
- ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยายจากวิทยากร
- เน้นการเดินจงกรม นั่งสมาธิ กำหนดอิริยาบถย่อย
- ทำตามเพียรต่อเนื่อง ตามแนวสติปัฏฐานสี่
- สมาทานอาชีวัฏฐะมะกะศีล (รับประทานอาหาร 3 มื้อ)
ผลที่ได้รับ
- มีความสันติสุขแห่งจิตที่แท้จริง รู้จักปล่อยวาง ไม่เครียด
- เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนตามแนวพุทธศาสนา
- สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ครอบครัวมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มีความซาบซื้งสำนึกในพระคุณต่อผู้มีอุปการะคุณ

หมายเหตุ : ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร ทั้งสิ้น
** ท่านสามารถเข้าชมที่ www.watdongtan.com **


• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ๖๔.ปางโปรดอาฬวกยักษ์

• ฝึกใจให้เหนือกว่าใคร

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เพลง มีสาระให้ได้รับฟังแต่เช้า เพื่อความเบิกบานใจ และ สุขภาพจิตที่ดี
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย