ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2555

 yupawadee  

คณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์ชาวสิงหล จำนวน 100 รูป ณ ประเทศศรีลังกา และร่วมแสวงบุญ ณ ดินแดนแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2555 นี้ ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เป็นบุญสูงสุดในบรรดาวัตถุทานทั้งปวง โดยเฉพาะในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นมาช้านานอย่างประเทศศรีลังกา....

หมายเหตุ ผ้าไตรจีวร+ ย่าม ชุดละ 1,000 บาท

ด่วน....สำหรับท่านที่ต้องการรจะร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ....รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้นค่ะ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...

คุณ ยุพาวดี ชูศิริ
โทร. 081-3684895
email :ychusiri@yahoo.co.th

หรือ ขอร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่.... (แล้วแต่ศรัทธานะค่ะ)

บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเกษม
ชื่อบัญชี น.ส. ยุพาวดี ชูศิริ
เลขที่ 9110047530

ท่านใดประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาบุญ กรุณาชื่อ-ที่อยู่ด้วยน่ะค่ะ

   

ที่มา : ทัวร์แสวงบุญ ณ ประเทศศรีลังกา

5,861


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย