1–5 สค.55 วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา เชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน

 sapan2554  

1 – 5 สค. 55 เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ขอเชิญปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ที่ วัดบางพาน อ. เมือง จ.สิงห์บุรี ( ตามเขตปกครองสงฆ์ ขึ้นกับ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี )

ดูรายละเอียดได้ที่ http://watbangphan.org โทร 086 - 30779556,037


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย