วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 วิชชา  

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อยู่ริมถนนสายบางแพ - ดำเนินสะดวก รถโดยสารประจำทาง(ปรับอากาศ)จากสถานีขนส่งใต้ใหม่สายกรุงเทพ - ดำเนินสะดวกผ่านหน้าวัด
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญประจำปี 2555
ทุกวันอาทิตย์
• ช่วงเช้า เริ่มเวลา 09.30 น. รับศีล เจริญภาวนา ฟังธรรมบรรยายจาก หลวงพ่อ พระเทพญาณมงคล หรือพระเถรานุเถระอื่นๆ
แล้วถวายสังฆทานภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
• ช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. สวดมนต์ และเจริญภาวนา ที่พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
ทุกวันอาทิตย์และวันที่วัดมีกิจกรรมสำคัญ มีรถรับส่งสาธุชนไปวัดหลวงพ่อสดฯ ดังนี้
; กรุงเทพฯ - รถออกจากปากทางเข้าวัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ เวลา 07.00 น.
กาญจนบุรี - รถบัสออกจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี เวลา 07.00 น. มีรายละเอียด จุดรับ-ส่ง ระหว่างทาง ดังต่อไปนี้
รถออกที่วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) 06.30 น.
หน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี ฝั่งโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 7.00 น.
หน้าตลาดท่าม่วง ที่ป้ายจอดรถโดยสารประจำทาง 7.10 น.
หน้าเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 7.30 น. หน้าเทสโกโลตัส ท่ามะกา 7.45 น.
หน้าสถานีตำรวจภูธรลูกแก 8.00 น.
หอนาฬิกาบ้านโป่ง ที่ป้ายจอดรถโดยสารประจำทาง 8.15 น.
หน้าสถานีตำรวจภูธรบางแพ 8.45 น.
ทุกวันอาทิตย์ บำเพ็ญบุญกุศล เจริญภาวนาธรรม
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
อา. 1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่ ทำบุญตักบาตร
ตั้งทุนและเพิ่มทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช และ ทุนนิธิเพื่อการศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ
พิธีตักบาตร เวลา 09.30 น.
พ. 11 ม.ค. วันคล้ายวันเกิด เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ กทม.
1-13 ก.พ. อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ป.ย.1-2 ถึง ป.ธ.5 คณะสงฆ์ภาค 15
ศ. 3 ก.พ. วันคล้ายวันมรณภาพ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 53 ปฏิบัติธรรม 3-5 ก.พ.
พฤ. 16 ก.พ. วันคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) วัดปากน้ำ กทม.
5-6-7 มี.ค. วันนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุประจำปี (ปฏิบัติธรรม 5-7 มี.ค.)
และวันมาฆบูชา (ปฏิบัติธรรม 6-8 มี.ค.)
ดูรายละเอียดกิจกรรม ที่นี่

1-15 เม.ย. บรรพชา สามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 19
1 เม.ย. รับสมัคร มอบตัวอยู่วัด ปฐมนิเทศ
5 เม.ย. พิธีปลงผม เวลา 14.00 น.
6 เม.ย. พิธีบรรพชา เวลา 12.30 น. และอยู่ปฏิบัติธรรม
15 เม.ย. พิธีลาสิกขา เวลา 13.00 น.
13-15 เม.ย. วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย (ปฏิบัติธรรม 13-15 เม.ย.)
09.30 น. พิธีสวดมาติกา บังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้อดีตบูรพาจารย์ และบรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับ
12.30 น. สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
1-14 พ.ค. อบรม พระกัมมัฏฐาน สมถวิปัสสนา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 รุ่นกลางปี รุ่นที่ 63

ส. 5 พ.ค. รับบริจาคโลหิตวันฉัตรมงคล ครั้งที่ 1
15-28 พ.ค. อบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นกลางปี
พฤ. 17 พ.ค. วันไหว้ครู และเปิดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
จ. 21 พ.ค. ปฐมนิเทศ เปิดการศึกษา หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร.
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ปีการศึกษา 2555
พฤ. 24 พ.ค. เปิดเรียนนักธรรมชั้นตรี ห้องสามเณร
จ. 4 มิ.ย. วันวิสาขบูชา (ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา 3-5 มิ.ย.)
09.30 น. สาธุชนรับศีลและเจริญภาวนา พระเทพญาณมงคล แสดงธรรม
10.30 น. พิธีทอดผ้าป่าวิสาขบูชา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
13.00 น. เวียนประทักษิณบูชาพระรัตนตรัย
อ. 12 มิ.ย. วันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ)
อา. 1 ก.ค. เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก โดย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และทอดผ้าป่า 84000 พระธรรมขันธ์ เพื่อสนับสนุนการให้การศึกษาภาษาบาลี

ทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษา ถืออุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม
พฤ. 2 ส.ค. วันอาสาฬหบูชา (ปฏิบัติธรรม ทาน ศีล ภาวนา 2-5 ส.ค.)
09.30 น. สาธุชนรับศีลและเจริญภาวนา พระเทพญาณมงคล แสดงธรรม
10.30 น. พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
13.00 น. เวียนประทักษิณบูชาพระรัตนตรัย
ศ. 3 ส.ค. วันเข้าพรรษา อธิษฐานอยู่จำพรรษา
พฤ. 9 ส.ค. วันไหว้ครู และเปิดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ศ. 10 ส.ค. พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลง)
อา. 12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (ปฏิบัติธรรม 11-13 ส.ค.)
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2
อา. 26 ส.ค. วันคล้ายวันเกิด เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กทม. (87 ปี)
อา. 30 ก.ย. วันคล้ายวันบรรลุธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
(ปฏิบัติธรรม 29 ก.ย. - 1 ต.ค.)
พ. 10 ต.ค. วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
อ. 30 ต.ค. วันปวารณาออกพรรษา (ปฏิบัติธรรม 28-31 ต.ค.)
พ. 31 ต.ค. วันเทโวโรหณะ (พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก)
พิธีตักบาตร เวลา 09.30 น.
(เริ่มกฐินกาล)
อา. 4 พ.ย. วันทอดกฐินสามัคคี (ปฏิบัติธรรม ทาน ศีล ภาวนา 3-5 พ.ย.)
อา. 25 พ.ย. เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อสมทบทุนการดำเนินการศึกษา
ของหน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มจร. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
1-14 ธ.ค. อบรมพระกัมมัฏฐาน สมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 รุ่นปลายปี รุ่นที่ 64

อา. 2 ธ.ค. พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลง)
พ. 5 ธ.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ปฏิบัติธรรม 4-6 ธ.ค.)
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3
อา. 9 ธ.ค. วันสามเณร
15-28 ธ.ค. อบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นปลายปี
6,038


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย