อริยสัจภาวนา


 • อริยสัจภาวนา

 • โดย
 • อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์
 • วันที่ 18 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1374
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • อริยสัจภาวนา
  โดย
  อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์
  18-22 มิ.ย.66

  ผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  ณ อาคารสิริ กรินชัย
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1374

 เปิดอ่านหน้านี้  193 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย