เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้


 • เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

 • โดย
 • พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2566 - 10 มิถุนายน 2566
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1372
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้
  โดย
  พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ 6-10 มิ.ย.66

  ผู้สนใจทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

  ณ อาคารธรรมนิเวศ
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศูนย์ ๑)


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1372

 เปิดอ่านหน้านี้  192 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย