อริยสัจสอนเราว่าตราบใดที่ยังมีปัญหา ไม่ทุกข์กับสิ่งนี้จะต้องทุกข์กับสิ่งอื่น
เวลาจิตใจเรามีตัณหา เรามักจะหลอกตัวเองว่าเพียงแค่แก้ข้อนี้ข้อเดียว ทุกอย่างจะเรียบร้อย ทุกอย่างจะโอเค แต่อริยสัจสอนเราว่า ตราบใดที่ยังมีตัณหา ไม่ทุกข์กับสิ่งนี้ จะต้องทุกข์กับสิ่งอื่น จริงหรือเปล่า ลองพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาดู

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,710 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย