เราคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราคิดเป็นเพียงภาพถ่าย

"ภาพถ่ายน้ำตกบางภาพอาจดูคมชัดงดงามเหลือเกิน ภาพนั้นอาจทำให้เห็นความสวยงามสดชื่นของน้ำตกที่บังเอิญได้พบขณะเดินป่า หรือภาพนั้นอาจสื่อถึงความยิ่งใหญ่ตระการตาของน้ำตกมหึมาลือชื่ออย่างน้ำตกไนแองการา แต่ไม่ว่าภาพนั้นจะงดงามเพริศแพร้วเพียงใด แต่ก็จำต้องละทิ้งส่วนที่สำคัญที่สุดของน้ำตก ภาพถ่ายเป็นได้เพียงภาพนิ่งของสิ่งที่ไม่เคยนิ่งเฉยแม้เพียงวินาทีเดียว นั่นคือ น้ำที่ตกลงมา

ดังครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพท่านหนึ่งเขียนไว้ว่า ชีวิตคนเราเปรียบได้กับน้ำตก เราร่วงลงทุกขณะ จากความเกิดไปสู่ตาย เหมือนหยดน้ำร่วงลงจากหน้าผา ทว่า เมื่อนึกถึงชีวิต เรามักจะคิดว่ามีตัวตนถาวร เราคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราคิดเป็นเพียงภาพถ่าย

ไม่ว่าความคิดที่เราเชื่อเกี่ยวกับคนทั้งหลายจะถูกต้องแม่นยำเพียงใด พึงเตือนตัวเองว่าความคิดเหล่านั้นก็เป็นเพียงภาพนิ่งของสิ่งที่ไม่เคยอยู่นิ่ง ชีวิตย่อมดำเนินต่อไป ชีวิตร่วงลงจากความเกิดไปสู่ความตาย ความเห็นของเราเกี่ยวกับตัวเองหรือคนอื่นอาจจริงในบางแง่มุม แต่ก็จะเป็นจริงในลักษณะเดียวกับภาพถ่ายที่เป็นภาพจริงของสิ่งที่เคลื่อนไหว"

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
 2,447 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย