ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดเมื่อเรามีปัญญา เห็นความกะล่อนของจิตใจตัวเอง เห็นความลำเอียง และเมื่อเราตั้งใจไม่ลืมความผิดพลาดของเราในอดีต
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดเมื่อเรามีปัญญา เห็นความกะล่อนของจิตใจตัวเอง เห็นความลำเอียง และเมื่อเราตั้งใจไม่ลืมความผิดพลาดของเราในอดีต

พระอาจารย์ชยสาโร   
 169 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย