รู้ภาษาบ้างเล็กน้อย บางทีอาจเข้าใจผิดมากกว่าตอนไม่รู้เสียเลย รู้ธรรมะบ้างเล็กน้อย ต้องระวัง อาจเข้าใจผิดมากกว่าตอนยังไม่เข้าวัดก็ได้

"พรรษาแรกอาตมาจำอยู่ที่สาขาที่อำเภอพิบูลมังสาหาร วันหนึ่งเล่าให้ท่านเจ้าอาวาสฟังเรื่องใครสักคนหนึ่ง (ตอนนี้จำไม่ได้ว่าใคร) ที่เพิ่งตายไปที่ประเทศอังกฤษ

เจ้าอาวาส: เขาตายเพราะอะไร?
พระชยสาโร: โรคแมลงครับ
เจ้าอาวาส: หือ แมลงอะไร?
พระชยสาโร: แมลงตับครับ
เจ้าอาวาส: (งง) แมลงตับมีหรือ ประเทศอังกฤษ
พระชยสาโร: มีครับ มีเยอะ แมลงตับตายเร็ว
เจ้าอาวาส: เออ เมืองไทยมีแต่ยุงเนาะ แต่เป็นมาลาเรียตายได้เหมือนกันนะ ต้องระวัง
พระชยสาโร: ครับ (งงนิดๆ ยกมือไหว้)

รู้ภาษาบ้างเล็กน้อย บางทีอาจเข้าใจผิดมากกว่าตอนไม่รู้เสียเลย
รู้ธรรมะบ้างเล็กน้อย ต้องระวัง อาจเข้าใจผิดมากกว่าตอนยังไม่เข้าวัดก็ได้"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,582 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย